fbpx

Het belang van witruimte

In het vormgeven en opmaken van bestanden is witruimte, ook wel negatieve ruimte genoemd, een enorm belangrijk onderdeel van de user experience. Als er geen rekening gehouden wordt met voldoende witruimte dan oogt een ontwerp, layout heel chaotisch. In het ergste geval kan je dat klanten kosten omdat belangrijke informatie niet gelezen wordt. Je moet als vormgever  dus , naast het plaatsen van bepaalde objecten, ook keuzes maken over welke ruimte juist niet wordt gebruikt. Je zult er waarschijnlijk niet snel bij stilstaan, maar alle witruimte op een website, brochure of poster is met een doel leeg.

Witruimte tussen elementen
Een layout of ontwerp zonder (voldoende) witruimte komt heel onoverzichtelijke over. Zonder witruimte ligt er namelijk geen focus op de meest belangrijke content. Alles lijkt even belangrijk te zijn. Door correct gebruik van witruimte tussen elementen zorg je er voor dat mensen je content elementen kunnen onderscheiden van elkaar.

Mensen scannen vaak een brochure of website voor ze beginnen te lezen. Als er voldoende ruimte tussen artikelen en paragrafen staat wordt de tekst beter begrepen. Zelf voldoende ruimte tussen een titel, sub titel, introductie tekst en gewone tekst zorgt er voor dat de lezer begrijpt dat het vier aparte onderdelen zijn.

Niet het toevoegen maar het weglaten van objecten zorgt er voor dat (gegroepeerde) content als losstaande objecten worden gezien en dus opvallen. Bij een goede verdeling tussen content en witruimte kan deze content zelfs de aandacht van de gebruiker trekken.

Vergeet de regelhoogte niet
Wat vooral vergeten wordt bij veel projecten is het gebruik van de regelhoogte. Met regelhoogte bedoel ik de witruimte tussen de regels in. Een standaard regelhoogte leest prima als het twee of drie regels tekst betreft maar werk je met meer tekst is het duidelijker, overzichtelijker en aantrekkelijker lezen als je de regelhoogte vergroot.

Kolommen
Een ander goed gebruik om overzicht te creëren in teksten is het gebruik van kolommen. Door grote lappen tekst onder te verdelen in paragrafen en soms in verschillende kolommen moedig je de lezer aan om door te lezen.

Kortom is het altijd goed om te kijken naar witruimte tussen al je objecten (titels, paragrafen, afbeeldingen etc.) maar ook naar de witruimte (regelhoogte) van de tekst zelf. Het kan de user experience van de lezer alleen maar ten goede komen en jouw dan uiteindelijk ook.

Gerelateerde berichten
Creatie-Nest-Cursus-Affinity-Publisher-DTP
Creatie-Nest-Cursus-Affinity-Publisher-DTP